Torna

Renda Social Garantida

Des del 30 de setembre totes aquelles persones que no disposen de DNI o NIE, imprescindible per a realitzar la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital però portin empadronades més d'1 any a les Illes Balears, amb passaport i un compte bancari poden sol·licitar la Renda Social Garantida.

Per a això han de mostrar i aportar al costat de la documentació ha d'aportar el certificat d'excepcionalitat de l'article 20.1a emès pels serveis socials del seu ajuntament.

Recordi que per a presentar la documentació pot demanar cita en http://citapreviasocial.caib.es