Torna

Nova Renda Social Garantida

Si ja sou beneficiari de la renda social garantida (RESOGA), heu fer una nova sol·licitud per a l’ingrés mínim vital (IMV). Ho podeu fer directament i comunicar-ho al Servei de Renda Social Garantida una vegada us hagin aprovat l’IMV, o bé esperar que en les setmanes vinents una persona del nostre servei us pugui citar personalment per ajudar-vos a fer la sol·licitud de l’IMV.


En data 30 d’agost de 2020, les persones que no hagin sol·licitat l’ingrés mínim vital a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perdran el dret a percebre la prestació de la renda social garantida a partir de l’1 de setembre de 2020.

SI LA RESOLUCIÓ DE L'IMV ÉS POSITIVA
Aquesta resolució s’ha de comunicar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports en els 10 dies següents.
El pagament de la nòmina de la renda social garantida es mantindrà fins que els beneficiaris actuals percebin la primera nòmina del IMV.

SI LA RESOLUCIÓ DE L'IMV ÉS NEGATIVA
Si la resolució de l’IMV és negativa, l’heu de comunicar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports en els 10 dies següents a la notificació per regularitzar una nova prestació RESOGA amb els nous imports i poder continuar percebent la prestació mentre compliu els requisits.