Torna

Renda Social Garantida

En aquest cas el dret a la prestació no es perd de manera automàtica, s’ha d’estudiar segons els ingressos mensuals que obtindrà el membre/s del nucli que aconsegueix la feina. 

 

La Llei preveu un règim transitori que suposa que, durant els primers 6 mesos de feina, l’import del sou rebut es quantificarà en un 50% i, si aquest 50% del sou no supera el límit del barem que correspon al nucli familiar, es mantindrà el dret, és a dir es continuarà cobrant la prestació, únicament es modificarà el seu import, així, es descomptarà de la prestació reconeguda l’import del 50% del sou i es mantindrà el pagament de l’import restant.