Torna

Nova Renda Social Garantida

En aquest cas, podeu presentar la sol·licitud de l’ingrés mínim vital (IMV) i esperar que el Servei de Renda Social Garantida (RESOGA) acabi de tramitar el vostre expedient. Si es resol positivament, podreu cobrar la prestació RESOGA fins que l’Institut Nacional de la Seguretat Socials (INSS) aprovi o denegui la vostra sol·licitud. En qualsevol dels casos, haureu de comunicar la resolució de l’IMV a la Conselleria d’Afers Socials i Esports en un termini màxim de trenta dies.