Torna

Renda Social Garantida

Les persones que no disposen de DNI o NIE però són residents a les Illes Balears des de fa més d'un any, no compten actualment amb la possibilitat de sol·licitar la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, per això han de solicitar als serveis socials comunitaris bàsics del seu ajuntament un certificat d'excepció de requisits de l'article 20.1a. Per tal d'aconseguir aquest certificat han de llegir detingudament, emplenar i signar la declaració jurada.

desc_icon_declapassCAT.png desc_icon_certpassCAT.png