Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Què pesa una llentia? (3r d'ESO)

A casa tots tenim algun tipus de balança per pesar els ingredients d'algunes receptes de cuina. Les balances poden ser de dos braços, de molla, electròniques, etc. En qualsevol cas, la precisió que ens ofereixen les més modernes, les electròniques, sol ser de 5 grams. Per tant, si volem saber què pesa una llentia posant-la sobre el platet de la balança, el més probable és que aquesta no marqui res. Com ho podríem fer?

L'estadística ens surt a camí. Evidentment, mirades una per una, totes les llenties són diferents i tenen el seu propi pes. Per tant, quan ens demanam què pesa una llentia ens referim a un valor mitjà, no a una llentia en particular. Per tant, si tenim un paquet d'1 kg de llenties, senzillament el que podem fer és comptar-les i dividir 1.000 grams entre el nombre de llenties, no?

 

llentia.png

a) Però, uf! Com ho faries per comptar un quilogram de llenties? Abans de res, fes una estimació de quantes llenties hi pot haver en un quilogram i, per tant, què pot pesar aproximadament una llentia tota sola. Ja ho tens?

La millor manera de comptar un conjunt molt gran d'objectes és prendre algunes mostres i extrapolar els resultats. És a dir, prenem algun tipus de col·lector petit (una cullera, un tap...) i anam comptant quants d'aquests recipients es poden emplenar amb un quilogram de llenties. Després comptam la quantitat d'unitats que té, per exemple, cada cullerada. Evidentment, no totes les cullerades tindran el mateix nombre de llenties, però et pot sorprendre la regularitat del procés si es fa bé.

b) Compta, doncs, quantes cullerades de llenties hi ha en un quilogram, i compta també les llenties que hi ha en, per exemple, deu cullerades. Per comptar sense equivocació les llenties de cada cullerada, va molt bé disposar-les en files de manera que formin un rectangle fàcil de comptar i revisar. Després calcula la mitjana de llenties per cullerada i la desviació estàndard. Finalment, multiplica aquests dos valors pel nombre total de cullerades. Ara només queda dividir 1.000 grams entre el resultat final.

c) Inclou la dada de la desviació estàndard en el resultat final en forma d'interval.

T7S4.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat