Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Tot i Part (2n d'ESO)

Na 55 té molta curiositat per estudiar l'alçada dels alumnes de 2n d'ESO del teu centre.

a) Què creus que hauries de fer?

b) Quina pregunta hauries de plantejar?

c) Hauries de fer la pregunta a tots els alumnes del teu centre? A qui faries la pregunta? Per què?

La totalitat dels individus les característiques dels quals s'han d'estudiar s'anomena població.

d) Si vols esbrinar quin és l'equip preferit de futbol del teu centre, quina seria la població que hauries d' estudiar?

e) I si vols estudiar el grup de música preferit de tots els joves de 16 anys d'Espanya, quina seria la població?

f) Creus que seria possible?

mostra.jpg

g) Com ho podries fer de manera més àgil i que no afectàs a les conclusions que se'n poguessin extreure?

La part de la població sotmesa realment a estudi s'anomena mostra.

h) Creus que si només agafàssim joves de les Illes Balears, sortiria el mateix resultat que si n'agafàssim només de les Illes Canàries?

i) Creus que per estudiar una característica d'una població es pot utilitzar qualsevol mostra?

j) Si vull estudiar quantes persones varen veure un partit de futbol determinat, puc fer l'enquesta assegut en una cadira dins d'una perruqueria de senyores?

k) Què creus que ha de complir una mostra per a ser una bona mostra?

T6S1.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat