Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Màximes i mínimes (2n d'ESO)

En qualsevol previsió meteorològica podem trobar informació sobre les màximes i les mínimes de les principals ciutats mundials. Actualment això és una informació fàcil d'obtenir ja que gaudim d'instruments de mesura de gran perfecció, però no sempre ha estat així.

El termòmetre és un invent més antic que l'escales per determinar les mesures. En el segle XVI només es feia una distinció entre fred i calor, atribuint com a fred l'altura de l'alcohol com a conseqüència d' introduir-lo dins una cova, i com a calor, l'altura aconseguida per l'acció dels raigs solars. Fou en el segle XVIII quan Daniel Gabriel Fahrenheit va definir la primera escala assignant el número 32 a l'altura que agafava el mercuri quan es congelava l'aigua, i el número 212 a l'altura corresponent a l'estat d'ebullició. A primera vista pot semblar estranya la utilització d'una escala de 180 però no era més que una connexió amb la graduació del semicercle. Uns vint anys després, el físic i astrònom suec Anders Celsius va proposar una escala centesimal assignant els números 0 i 100 a l'estat de congelació i ebullició, respectivament.

A continuació tens la taula de les temperatures màximes i mínimes de diferents ciutats apareguda en el Diari de Balears dia 30 de maig de 2010.

 temperatura.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Quina informació ens donen les temperatures màxima i mínima d'una ciutat? Per què creus que és important conèixer-les?

b) Calcula la mitjana de les temperatures màximes i la mitjana de les temperatures mínimes. Aquestes mitjanes ens poden proporcionar algun tipus d'informació?

c) Indica la moda, la mediana i el rang de cada una de les distribucions de temperatura.

d) Fes un diagrama de barres amb la informació de la segona i la tercera columnes.

e) Podries elaborar un histograma? Quina creus que podria ser la grandària dels intervals? Elabora'l.

f) Quin significat té la quarta columna?

g) Fes una taula de freqüències absolutes amb les dades de la quarta columna i calcula la mitjana. És possible? Per què? Calcula la moda. És possible? Per què?

h) Fes un diagrama de sectors amb les dades de la quarta columna.

 

T4S7.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat