Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Incendis forestals (1r d'ESO) 

Malauradament, cada començament d'estiu, els mitjans de comunicació solen informar sobre incendis forestals, la majoria dels quals solen ser provocats, encara que alguns són fortuïts o tenen lloc per causes naturals.

Els silvicultors, persones que tenen coneixements sobre el cultiu i l'explotació racional dels boscos, solen distingir entre tres tipus d'incendis: els focs de terra, de superfície i de copa.

Per prevenir els incendis forestals es poden crear tallafocs o fer neteges periòdiques dels boscos.

Però, el que és realment necessari és educar la societat en la utilització racional del foc i evitar les situacions de risc creant una conscienciació social.

Al web de l'Institut Nacional d'Estadística podem trobar el nombre d'incendis forestals que tingueren lloc a cada comunitat autònoma de l'any 2003 al 2009. A continuació tens aquesta informació:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Andalusia

1.076

1.055

1.397

881 

819

776

1005

Aragó  

335

421

711

411

415

352

435

Astúries (Principat d') 2.067 1.905 2.237 1.941 1.083 1.741 2.094
Balears (Illes)    127 172 141 124 113 121 117
Canàries    75 137 145 123  139 133 123
Cantàbria    258 178 461 418 296 443 590
Castella i Lleó  
1.607 1.942 2.986 1.697 1.511 2.094 2.633
Castella-la Manxa    1.040 1.364 1.137 707 694 710 892
Catalunya    703 565 894 629 579 421 767
Comunitat Valenciana        408 487 686 472 375 326 437
Extremadura    1.307 1.623 1.164 943 748 874 1.006
Galicia    8.553 10.618 11.973 6.996 3.157 2.546 3.979
Madrid (Comunitat de)    324 379 427 271 230 223 326
Múrcia (Regió de)  158 113 138 90 113 109 120
Navarra (Comunitat Foral de)  277 261 698 450 504 595 635
País Basc    238 124 192 108 63 81 126
Rioja (La)  64 47 105 73 93 110 104
Ceuta   ..  3 0 ..  0 1 2
Melilla .. 0 0 0 0 .. 0

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi:

a) Calcula el nombre total d'incendis que hi ha hagut durant aquests set anys en les diverses comunitats autònomes.

b) Calcula la mitjana per a cada comunitat autònoma del nombre d'incendis que es varen produir des del 2003 al 2009.

c) Quants d'incendis hi ha hagut a Espanya de l'any 2003 al 2009?

d) Calcula la mitjana d'incendis que hi ha hagut a Espanya durant aquests set anys.

e) Calcula la freqüència relativa del nombre d'incendis que hi ha hagut a les diferents comunitats autònomes en cada un dels anys especificats en la taula.

f) Quina és la comunitat autònoma amb més incendis? Quins creus que poden ser els motius?

T4S1.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat