Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Sectors (1r d'ESO) 

Un dels gràfics més utilitzats per representar les dades qualitatives, és a dir, quan les dades no són numèriques, és el diagrama de sectors. D'altra banda, és un dels gràfics més utilitzats a causa de la senzillesa amb la qual representa la informació.

 

A continuació tens un diagrama de sectors extret d'una notícia que informa de l'estat de l'atur en els diferents municipis de Mallorca durant els anys 2009 i 2010, publicada dia 8 d'abril del 2010 en el Diari de Balears.

sectors.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi


a) Per què el diagrama de sectors està organitzat en dos colors diferents? Què representa cada part?


b) Quin és el nombre d'aturats que hi havia l'any 2009? I l'any 2010?


c) Creus que podem concloure que les persones que estaven a l'atur l'any 2009 també hi estaven l'any 2010?


d) Quin és l'angle del sector que correspon a l'increment del 2010? I al nombre d'aturats que hi havia al 2009?


e) Què vol dir que l'increment en % de 2009 a 2010 sigui d'un 18,38%? És possible que ens donin un nombre decimal quan feim referència al nombre de persones?

T3S5.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat