Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Hostatges (1r d'ESO) 

Des de la segona meitat del segle xx l'arribada massiva de turistes i la necessitat d'adaptar-nos a les seves necessitats han provocat un canvi total en la manera de viure i en el paisatge de les Illes.

L'hostatge de les Illes Balears s'ha vist incrementat i hi ha una gran quantitat d'establiments (hotels, hostals, agroturismes...) que han estat renovats o construïts en aquests últims anys.

Per fer-nos una idea del nombre d'establiments turístics que podem trobar a les Illes Balears només cal consultar la publicació Les Illes Balears en Xifres, en la qual podem trobar la taula següent:

 hostatges.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Quin organisme s'ha encarregat de dur a terme l'estudi?

b) Què han utilitzat per organitzar i donar a conèixer la informació que han obtingut a partir de l'estudi?

c) Quina relació hi ha entre la taula i el diagrama?

d) Han seguit algun ordre a l'hora d'elaborar la taula? Es pot calcular la mediana?

e) Indica la moda per a cada illa. Creus que en aquest cas el paràmetre estadístic moda coincidiria amb el significat habitual de la paraula moda (com a lloc d'hostatge més habitual a l'hora de passar les vacances quan es va de viatge)?

f) Quina és l'illa que té menys hotels construïts? Quin creus què és el motiu?

T3S4.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat