Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Interpolant a partir de gràfics (1r d'ESO)

Observa els gràfics que apareixen en el Diari de Balears dia 3 de març

interpola1.jpg

i dia 5 de maig de l'any 2010.

interpola2.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Què entens per crisi econòmica?

b) Què són sectors econòmics?

c) En quins sectors econòmics classificaries la societat?

d) Quin creus que és el sector econòmic en què repercuteix més aviat la crisi a les Illes Balears?

e) Creus que la mida dels diferents diagrames té relació amb les dades numèriques?

f) Creus que s'ha fet una ordenació lògica dels gràfics?

g) Perquè creus que han disposat els diferents diagrames com si fos un sistema de politges?

h) Què vol dir la xifra que hi ha a la part central de cada gràfic?

i) Què vol dir la xifra que hi ha a la part esquerra de cada gràfic? Creus que és adient el fet que estiguin dins fletxes que apunten cap a dalt o cap a baix? Per què hi ha xifres que són positives i altres de negatives?

j) Com es calculen els percentatges que apareixen en cada diagrama?

k) A partir dels gràfics anteriors elabora el gràfic que hauria d'haver sortit al diari de Balears del mes d'abril de 2010.

T3S2.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat