Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Imposicions per cendra (2n d'ESO)

Viure a una illa té molts avantatges, però també té inconvenients, entre els quals podem destacar especialment el transport de persones i mercaderies cap a llocs fora de l'illa. Actualment ,les Illes Balears estan ben comunicades tant per via aèria com marítima, però qualsevol petit incident pot rompre i dificultar el ritme normal d'aquests mitjans de connexió.

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

Dia 9 de maig de 2010 aparegué la notícia següent en el Diari de Balears:

imposicions.jpg

a) Què opines sobre la manera de donar la informació? És clara?

b) Podries donar la mateixa informació de manera més visual? Com?

c) Creus que la frase «A Son Sant Joan es varen suspendre un total de 51 vols, a Eivissa 12 i a Menorca 6» és redundant, o aclaridora?

d) Fes un esquema amb la informació proporcionada.

e) Fes un diagrama de sectors en què s'indiqui quants de vols es varen suspendre als diferents aeroports de les Illes dia 8 de maig.

f) Calcula el percentatge de vols internacionals que es varen suspendre.

T3S10.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat