Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

El camí que sembla més fàcil (2n d'ESO)

Un dels problemes més greus a l'ensenyament és l'elevat nombre d'alumnes que elegeixen el camí més fàcil: l'abandonament.

Aquí tenim el gràfic que correspon a una notícia publicada dia 14 de febrer de 2009 pel Diari de Balears en què apareix l'informe sobre el sistema educatiu de les Illes fet pel Consell Escolar de Balears durant el curs 2006-2007.

abandonament.jpg

 

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Quin nom reben els tipus de gràfics que apareixen en aquesta notícia?

b) Quin creus que és el significat que tenen els dos colors en el cas dels gràfics circulars?

En aquesta notícia pots veure quina ha estat l'evolució de l'abandonament de l'any 2000 al 2005 i també les dades corresponents al curs 2006-2007 .

c) Quina és la mitjana d'abandonament de l'any 2000 al 2005? Entre quins anys hi ha més variació?

Pel que fa al curs 2006-2007, respon a les preguntes següents:

d) Quin total d'alumnes estan matriculats a batxillerat o a cicles formatius de grau mitjà?

e) Quin percentatge d'alumnes estan matriculats a batxillerat? I a cicles formatius de grau mitjà?

f) Quin és el percentatge total d'abandonament? El podem trobar fent la mitjana dels percentatges que apareixen en el gràfic?

T2S9.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat