Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

SOS (1r d'ESO)

Fixa't en la notícia que va aparèixer dia 10 de juliol de 2009 en el Diari de Balears i contesta les preguntes següents:

112.png

Per fer a la teva classe o amb l'ajuda de qualcú

a) Quantes trucades es varen fer a l'112 l'any 2008? I l'any 2006?

b) Quin percentatge de les trucades fetes a l'112 foren a causa d'incidents?

c) A partir de la informació proporcionada per la notícia, és correcte afirmar que el 21% dels incidents varen estar relacionats amb la seguretat ciutadana?

d) Quantes trucades afectaren el grup de foc, salvament i rescat? I trànsit? I la branca sanitària?

e) Calcula el percentatge anterior utilitzant altres dades que apareixen a la notícia. Coincideixen els valors?

f) Si sumes el nombre de trucades fetes en els diferents idiomes, què et toca sortir?

g) Fes un diagrama de sectors amb els diferents tipus d'incidents indicats en la notícia.

h) Fes un altre diagrama de sectors dels idiomes en què es feren les trucades a l'112.

T2S12.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat