Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Parlam català (2n d'ESO)

El català és una llengua romànica, i com les altres llengües romàniques té l'orígen en el llatí vulgar.

Avui en dia és llengua oficial, juntament amb el castellà, en algunes zones de l'Estat espanyol, com ara a les Illes Balears.

En el segle XIV ja es constata la denominació de la llengua catalana i des de llavors han estat molts els esforços per mantenir-la viva i fomentar-ne l'ús. L'Institut Ramon Llull (IRL), institució dependent de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes Balears, n'és un bon exemple.

Aquesta institució té com a objectiu la projecció exterior de la llengua i cultura catalanes en totes les seves modalitats i mitjans d'expressió, utilitzant, entre altres eines, l'ensenyament del català al públic resident fora del domini lingüístic.

El 8 de novembre de 2008 es va publicar en el Diari de Balears una notícia sobre l'estudi del català fora de l'àmbit geogràfic de parla catalana. En aquest article, es deixà constància del nombre de centres universitaris d'arreu del món on es podia estudiar català, descomptant aquells centres pertanyents a l'àmbit geogràfic de parla catalana.

Aquí tens les dades aparegudes en aquella notícia:

catala.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t'ajudi

a) Quants de centres universitaris oferien la possibilitat d'estudiar català? Quants de països?

b) Hi havia països de tots els continents?

c) Quin país tenia més centres universitaris dedicats a l'ensenyament del català? Quin creus que n'és
el motiu?

d) Fes un diagrama de sectors amb set franges, les sis primeres que representin els sis països on hi
havia més centres i la setena englobant a la resta.

e) Fes un estudi sobre la situació actual de l'oferta d'estudi de català arreu del món.

Ara centra't en la situació del teu centre:

f) Fes un estudi sobre les diferents nacionalitats de tot l'alumnat del teu centre.

g) Quants d'idiomes diferents es parlen o es podrien parlar en el teu centre?

h) Fes un estudi dels idiomes utilitzats per l'alumnat per comunicar-se habitualment en el centre.

T2S11.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat