Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Sense fronteres (1r d'ESO)

Els centres educatius són llocs d'una gran diversitat, no només pel que fa a coneixements, sinó també a la gran pluralitat ètnica i cultural que hi podem trobar. Això fa que els centres educatius siguin llocs d'una gran riquesa, cosa que possibilita una educació més completa pels alumnes.

En aquesta notícia, apareguda al Diari de Balears dia 14 de febrer de 2009, podem trobar una petita part de l'estudi fet pel Consell Escolar de les Illes Balears durant el curs 2006/2007.

sensefronteres.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Aquesta notícia, a què fa referència?

b) Quin creus que pot ser el motiu per fer aquest estudi?

c) Què signifiquen les sigles NEE?

d) Quants d'alumnes estrangers estudiaven a Mallorca durant el curs 2006/2007? Creus que aquest nombre ha augmentat o disminuït? Per què?

e) Quins centres tenen major percentatge d'alumnes estrangers? Quin creus que és el motiu?

f) Quin és el percentatge total d'alumnes estrangers que té l'ensenyament públic? I el concertat? I el privat?

g) Respon la mateixa pregunta anterior amb els alumnes amb NEE.

h) Esbrina quin era el nombre d'alumnes estrangers i el d'alumnes amb NEE el curs passat, fes-ne una comparació i treu conclusions.

T2S1.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat