Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Rata de biblioteca (1r d'ESO) 

Els arxius, les biblioteques, els diaris i els mitjans de comunicació en general són fonts de recopilació d'informació que ens poden ser molt útils en determinats moments.

biblioteca.jpg

 

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

 

a) Què creus què ha de fer una persona per saber quin dia va néixer la seva rebesàvia? I per saber quina és la procedència de la seva família?

Les noves tecnologies ens permeten cercar i trobar informació de manera àgil i ràpida, però moltes vegades és imprescindible anar a consultar arxius municipals o eclesiàstics, llibres de les biblioteques, diaris,...

b) Com creus que podries esbrinar quin ha estat el nom més utilitzat durant el darrer any per anomenar els nadons? Què hauries de consultar?

c) Faries cap distinció a l'hora de recopilar les dades?

d) Com organitzaries les dades?

e) Fes l'estudi i construeix les taules de freqüències que creguis convenients. A partir d'aquestes dades, pots treure'n alguna informació?

T1S6.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat