Torna

Queixes i suggeriments

ESTADÍSTIQUES QUEIXES 2018

Entrades 2017-2018 sistema general

Entrades 2017-2018 a Ens amb sistema propi

Entrades per conselleria

Contestades dins termini (%)

 - La mitjana de queixes contestades dins termini a 31/12/2018 ha estat del 93,38%
 
- No es comptabilitzen les que estaven dins termini a 31/12/2018 i encara no s'havien contestat(per exemple, per respondre una queixa que hagués entrat el 18/12/2018 es disposava de termini fins a l'11/01/2019)

Temps mitjà de resposta (dies)

El temps mitjà de resposta ha estat de 15,55 dies

  Aclariments:

  rebutjades: les queixes que es tanquen d'aquesta manera perquè s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica, o aquells als quals els manca contingut o són inintel·ligibles, etc.

  Errors i no competència: els expedients que s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica i els que s'envien a una altra Administració per tractar matèrias que no són competència de la CAIB

  Qualitat dels Serveis: expedients resolts directament per l'equip de filtratge de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, atès que el motiu correspon a temes de qualitat, competència d'aquesta Direcció General.

  CTM/SFM:Consorci de Transports de Mallorca / Serveis Ferroviaris de Mallorca
  IB3:Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
  FBSTIB:Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
  GEIBSAU:Gestió d'Emergències de les Illes Balears SAU
  IB-Salut:Servei de Salut de les Illes Balears
  IBAVI:Institut Balear de l'Habitatge
  UDIT: Unitat d'Informació i Tràmit