Torna

Queixes i suggeriments

  • Enquesta de satisfacció del sistema de queixes i suggeriments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021

Com heu conegut el servei telemàtic de queixes i suggeriments? (triau només una opció) (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Si en la pregunta anterior heu contestat "altres", quins són aquests canals?

respostes

Com definiríeu l'accés al portal web de queixes i suggeriments? (resposta obligatòria) (contestació obligatòria)

respostes

Creis que les indicacions de les passe que heu hagut de seguir per tramitar la queixa o el suggeriment han estat clares i adequades? Puntuau-ho de l'1 (indicacions molt confuses) al 5 (indicacions molt clares). Triau només una resposta

respostes

Quant de temps heu tardat en rebre resposta?

respostes

Considerau que el temps que heu tardat a rebre resposta a la queixa o al suggeriment ha estat adequat? Puntuau-ho de l'1 (temps d'espera excessiu) al 5 (temps d'espera adequat). (Resposta obligatòria) (contestació obligatòria)

respostes

La resposta que heu rebut ha estat satisfactòria? Puntuau-ho de l'1 (no satisfactòria) al 5 (molt satisfactòria). (Resposta obligatòria). S'entén que 1 vol dir que la informació rebuda no ha estat satisfactòria i 5 que ha estat molt satisfactòria (contestació obligatòria)

respostes

A quin grup d'edat pertanyeu? (Resposta obligatòria) (contestació obligatòria)

respostes

Indicau el vostre sexe (aplicació de l'article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes).

respostes

Puntuau, segons el vostre grau de satisfacció, el sistema de queixes i suggeriments de la CAIB de l'1 (gens satisfet) al 5 (molt satisfet). (Resposta obligatòria)

respostes

Voleu fer cap observació respecte a l'aplicació de queixes i suggeriments?

respostes

Opcional: si voleu indicar a quin número d'expedient QSSI fa referència aquesta enquesta, ho podeu fer aquí

respostes