Torna

Queixes i suggeriments

  • Enquesta de satisfacció del sistema de queixes i suggeriments de la CAIB 2018

Com vàreu coneixer el servei en línia de queixes i suggeriments? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

respostes

Si en l'anterior pregunta heu contestat "altres", quins són aquests canals?

respostes

Com considera l'accés al portal web de queixes i suggeriments?

respostes

Creu que les passes que heu seguit per tramitar la vostra queixa han estat clares i adequades? puntuau de l'1 al 5. S'entén que 1 vol dir que l'explicació sobre les passes que s'han de seguir és molt confusa i 5 que l'explicació és molt clara. (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Quin temps heu tardat a rebre la resposta?

respostes

Considerau que el temps que heu tardat a rebre resposta a la queixa ha estat l'adequat? Puntuau de l'1 al 5. S'entén que 1 vol dir que el temps d'espera ha estat excessiu i 5 que ha estat adequat.

respostes

La informació rebuda ha estat satisfactòria? Puntuau de l'1 al 5. S'entén que 1 vol dir que la informació rebuda no ha estat satisfactòria i 5 que ha estat molt satisfactòria

respostes

A quin grup d'edat pertanyeu?

respostes

Puntuau, segons el vostre grau de satisfacció, de l'1 al 5 el sistema de queixes i suggeriments de la CAIB (s'entén que 1 vol dir que no està gens satisfet i 5 que està molt satisfet) (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Teniu cap observació a fer en relació amb el portal de queixes i suggeriments?

respostes

Opcional: si vostè vol indicar a quin nombre d'expedient (QSSI) fa referència aquesta enquesta, ho pot fer aquí

respostes