Torna

Qualitat dels Serveis

introduccion.jpg

La qualitat dels serveis és avui un element indispensable en les organitzacions que cerquen situar-se al capdavant dels canvis que exigeix la ciutadania, i molt especialment en moments de transformació. Per assolir aquest objectiu s’ha de promoure escoltar la veu de la ciutadania, mesurar la qualitat i avaluar les polítiques públiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma, analitzar el grau de maduresa organitzativa dels organismes del Govern amb models i eines publiques, valorar la comunicació basada en fets i dades i el sentit del compromís de directius i organismes en general amb la ciutadania, reconèixer i incentivar als empleats públics i a les unitats i als òrgans en general que es distingeixen especialment per la feina ben feta.

 

Les iniciatives més rellevants pel que fa a la Qualitat dels Serveis són les següents:

 

1. Foment de la qualitat

2. Avaluació d'organitzacions

3. Cartes Ciutadanes (Marc, de Serveis i de Compromisos)

4. Avaluació de Polítiques Públiques (Fòrum de la Ciutadania)

5. Aplicació informàtica GESQUA (Gestió de cartes ciutadanes i autoavaluacions amb el model CAF)

6. Simplificació, reducció de càrregues administratives i millora de processos