Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web s’exposen els principals indicadors mediambientals de les Illes Balears, sempre que es puguin comparar amb altres Comunitats Autònomes i, si pot ser, durant un determinat període de temps.

També s’intentarà posar vincles a mapes que permetin veure la informació d'una manera interactiva i el més actualitzada possible.

S'ha de tenir en compte que la competència en Medi Ambient és concurrent, és a dir, totes les administracions públiques estan implicades, i totes les persones i empreses tenen una incidència en ell. Per tant, la responsabilitat sobre la situació actual és de tots.

1. Qualitat de l'aire

Un projecte que ha creat un índex de qualitat de l'aire és el Air Quality Index que publica un mapa en el qual es poden consultar d'una manera interactiva els diferents punts de control de qualitat de l'aire. Pitjant en un dels punts es poden veure els valors dels diferents indicadors de qualitat de l'aire durant les darreres hores, i un històric mensual.

Captura air quality project.PNG

Un altre web en el qual es pot consultar la informació en forma de mapa és el de l'Agència Europea de Medi Ambient, http://airindex.eea.europa.eu/, o,en forma de taula, https://www.eltiempo.es/calidad-aire/baleares#pollution_table.

La informació és facilitada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que gestiona les estacions de control. Es pot consultar informació sobre les estacions al web http://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/estacions_i_parametres_de_control-6208/, o en el Portal de Dades Obertes https://catalegdades.caib.cat/Medi-ambient/Estacions-Control-Qualitat-Aire-Illes-Balears/6twn-xrax.

2. Qualitat de l'aigua de bany

Periòdicament es fan anàlisi per anar controlant la qualitat de l'aigua de bany. Una eina interactiva molt accessible es troba en l'Agència Europea de Medi Ambient (consulta imatge 14/10/2019), que ens facilita un mapa interactiu en el qual es pot consultar el mapa a escala estatal, però, apropant el zoom, surten els diferents punts de control de l'aigua i es pot consultar la qualitat de l'aigua de bany i, clicant en el punt de control, surten les dades per any.

Captura mapa agencia mediamental europea qualitat aigua 14102019.PNG

3. Espais naturals protegits

Es pot consultar el mapa i la informació detallada al web: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx

imagen espac nat prote 2019.PNG

Una manera més quantitativa de veure la protecció del territori és consultar el percentatge de terreny que està protegit. Per consultar aquesta dada es pot accedir als Perfils Ambientals que publica anualment el Ministeri per a la Transició Ecològica. Consultantel de l'any 2018 (publicat el 2020), que és el darrer disponible, es pot extreure el següent mapa. La informació normalment es presenta per a l'Estat en el seu conjunt, o per a les Comunitats Autònomes d'una manera individual, la qual cosa dificulta la comparació i l'estudi de l'evolució temporal. En aquest cas la informació està mostrada en un mapa per Comunitats Autònomes.

mapa % suelo protegido 2017 15102019.PNG

4. Contaminació aigües subterrànies

En relació amb el Perfil Ambiental d'Espanya de 2018 esmentant en el punt anterior, un altre indicador que es presenta d'una forma que facilita la comparació per comunitats, en aquest cas per zona hidrològica, i permet veure l'evolució temporal (per anys) és el de contaminació per nitrats d'aigües subterrànies (veure pàg. 89).

contaminació per nitrats fins 2016 data 15102019.PNG

L'evolució en el cas de les Illes Balears és negativa, ja que va  augmentant el nombre d'estacions superiors als 50mg/l, no obstant el darrer  any disponible ha millorat la dada.

5. Baròmetre de recollida selectiva

No permet una comparació conjunta, però si es vol saber la recollida de paper i embalatges per persona, i l'error en el dipòsit, es pot consultar el web d'Ecoembes (data imatge: 15/10/2019). També es pot fer una consulta per municipis. 

dades recogida selectiva ecombes 15102019.PNG