Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Tornar al llistat de notícies

30/04/2009

PI DE SON CORCÓ

PI DE SON CORCÓ
Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 17/02/2003.
Terme municipal: Consell (Mallorca).
Ubicació: Es troba anant a peu pel camí de Son Corcó, uns 200 metres després de la via del tren a mà esquerra, dins un camp d’ametlers i garrovers.
Propietat: Privada (M. Antònia Salvà Fuster).
Descripció: Arriba als 24 metres d’alçària, amb un tronc de 4 metres de perímetre. Té cinc branques primàries i una capçada que ocupa un diàmetre de quasi 30 metres.
Edat: Centenària.
Destaca per ser un pi amb una gran capçada, aïllat enmig d’un conreu. El 2003 es va detectar que el seu estat havia empitjorat molt a causa de tempestes, que varen esqueixar-lo per diverses parts; a més, havia sofert un atac de processionària i Tomicus.