Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Degut a la normativa europea i a un procediment oficial de la Unió Europea contra les autoritzacions excepcionals de captura d'aus fringíl·lides, s’ha resolt suspendrer-les. En l’any 2017 no hi haurà, per tant, autoritzacions de captura.

PDF Resolució prohibició captura fringíl·lids