Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Alertes de qualitat de productes sanitaris. Procediments


text.gif Sistema de notificació d'incidents per part dels professionals sanitaris

 

 

Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
C/ Jesús, 38 A - 07010 Palma
Tel.: 971 17 73 83 
FAX: 971 17 73 20 
e-mail:
fvigilan@dgfarmacia.caib.es