Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Alertes de qualitat de medicaments d'ús humà. Any 2008


text.gif Alerta núm. 2. BARIGRAF, fisures a l'envàs primari amb pèrdua de producte.

text.gif Alerta núm. 3. XAZAL, aparició de partícules de polifluorotetraetilen en suspensió.

text.gif Alerta núm. 4. NIFLACTOL POMADA, contaminació amb Candida guillermondii.

text.gif Alerta núm. 5. NEUPRO PARCHES TRANSDÉMICOS, formació de vidres i obtenció de resultats fora d'especificacions.

text.gif Alerta núm. 6. HEPARINA SODICA CHIESI, a la seva fabricació s'ha trobat un contaminant (glucosaminglicano).

text.gif Alerta núm. 7. SOMAVERT, s'ha trobat un tros de vidre a l'interior d'un vial a un lot.

text.gif Alerta núm. 8. CLEXANE, presència de contaminant i retirada dels lots afectats (desinmobilització i devolució -actualitzat 18-06-08).

text.gif Alerta núm. 9. DIERTINE FORTE, lots fora d'especificacions.

text.gif Alerta núm. 10. DRYTEC, detectat lot fora d'especificacions dins el test d'esterilitat al desè dia de fabricació.

text.gif Nota de reabastiment R-179. Reabastiment del medicament d'ús humà: MYSOLINE 250 MG 30 COMP.

text.gif Nota de reabastiment 2316D169/07. Reabastament del medicament d'ús humà: ACETILCOLINA 1% VIAL 2ML.

text.gif Nota de desproveiment D43/08. Desproveiment del medicament d'ús humà: ETOXISCLEROL.

text.gif Alerta núm. 11. PULMICORT, problema a la vàlvula que dispensa la dosi dels medicaments referenciats.

text.gif Alerta núm. 12. ANAFRANIL, on diu Clomipramina Chorhidrato 10 mg. hauria de dir Clomipramina Clorhidrato 25 mg.

text.gif Alerta núm. 15. CAEL YX, aparició a la suspensió de color més oscur de l'habitual.

text.gif Alerta núm. 16. DUNA, blíster i càpsules defectuosos.

text.gif Alerta núm. 17. ARTROTEC, no compliment del NCF dels fabricants de les matèries primeres.

text.gif núm. 18. NORMULEN, no compliment del NCF dels fabricants de les matèries primeres.

text.gif núm. 19. ROVAMYCINE 24 comp. Presència d'una peça metàlica a l'interior d'un comprimit.

text.gif núm. 20. CITALOPRAM PHARMAGENUS 30 comp. Detectat error als estoigs del lot.

text.gifAlerta núm. 21. MIRCERA 100 Y 200 mcg/ml vial. Resultats fora d'especificacions per aparició de partícules visibles després un període d'emmagatzemament.

text.gif Alerta núm. 22. ACCUSOL 35. Carbonat càlcic visible.

text.gif Alerta núm. 23. DOXORUBICINA TEDEC. Es produeix el despreniment total del tap.

text.gif Alerta núm. 24. CEREBRINO MANDRI. El fabricant no compleix les normes de correcta fabricació.

text.gif Alerta núm. 25. LARGACTIL. Retirada per contaminació creuada.

text.gif Alerta núm. 26. TYLENOL 16 Comprimits mastegables.

text.gif Alerta núm. 27. FRAGMIN. Resultat positiu al test d'esterilitat als 24 mesos, amb creixement de Paenibacillus macerans.

text.gif Alerta núm. 30. ZINNAT. Errada al prospecte, apartat de posologia.

text.gif Alerta núm. 31. NIVADOR. Errada al prospecte, apartat de psosologia.

text.gif Alerta núm. 33. AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO IPS. Sustàncies actives no incloses a l'autorització de comercialització.

text.gif Alerta núm. 35. NICORETTE 4 mg. Xiclets medicamentosos. Error al material d'acondicionament primari (blister), on diu 2 mg. hi ha de dir 4 mg.

text.gif Alerta núm. 36. KARVEA. Error en el nombre de comprimits descrits en la posología dels prospectes.