Torna

Producció vegetal

7. Organigrama i funcions.png

Organigrama i funcions

 El Consell Regulador de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada és l’òrgan amb atribucions decisòries en les funcions que el Reglament de la denominació genèrica Agricultura Integrada li encomana, d’acord amb el que determina la legislació vigent.

 El Consell es renova cada 4 anys i està constituït per: 

org1.png

Les funcions del Consell Regulador són:

★     Autoritzar la inscripció en el Registre d’Operadors

★     Defensar la denominació genèrica Agricultura Integrada

★     Aplicar i vigilar el compliment del seu reglament

★     Regular la forma de fer els controls i les inspeccions periòdiques

★     Fomentar i controlar la qualitat dels productes emparats en les normes tècniques aprovades