Torna

Processos Electorals

Punt d'Atenció Electoral

Conseqüent amb les competències atribuïdes a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència en l'organització del processos electorals autonómics, s'ha activat un procedimient d'atenció al ciutadà en matèria electoral referida a les properes eleccions concurrents del 24 de maig al Parlament, Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.

L´horari d'atenció és el següent:

  • Fins el dia de la convocatòria d'eleccions (31 de març)
    • Dilluns a divendres: 09:00 - 14:00
    • Dimecres: fins a les 17:30
  • A partir de la convocatòria d'eleccions (1 d'abril)
    • Dilluns a divendres: 09:00 - 17:30