Torna

Poliesportiu Prínceps d'Espanya.

 

Preus

 

 

 

 

 

 

 preus publics resum taula.odt Preus publics resum taula

Per fer el pagament telemàtic clicau el següent enllaç i seguiu les passes indicades a partir del punt 2 del document anterior: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
Nota important

QUAN ES VAGI A FER ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ, A L’HORA D’ACCEDIR AL RECINTE ESPORTIU S’HA DE FER ENTREGA DE LA COPIA “EXEMPLAR PER L’ADMINISTRACIÓ" QUÈ S'HA D'IMPRIMIR EN EL MOMENT DE REALITZAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A CONTROL D’ACCÉS.
EN CAS CONTRARI ES PODRÀ DENEGAR L’ACCÉS

 

 

 

Per gaudir dels descomptes s’han de presentar els documents corresponents:
-       Federats a les Illes Balears: fotocòpia de la fitxa federativa vigent amb la fotografia pertinent.
-       Persones majors de 65 anys/pensionistes/amb carnet de jubilat: fotocòpia DNI o del carnet de jubilat o de pensionista.
-       Discapacitats amb un 33 % (mínim): certificat o carnet acreditatiu.
-       Personal del Govern de les Illes Balears: nòmina o certificat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
-       Segon titular: presentar el llibre de família que acrediti relació de parentiu. Es poden beneficiar d’aquest descompte en el cas que el primer titular sigui usuari o usuària abonat o abonada, que satisfaci els preus establerts al quadre anterior.
-       Treballadors d’ASIMA: certificat acreditatiu que l’empresa en la qual treballa està afiliada a ASIMA i certificat de l‘empresa acreditatiu de la situació com a treballador o treballadora d’aquesta.
-       Família nombrosa: fotocòpia del llibre de família o certificat d’empadronament.
-       Amb Carnet Jove (Govern de les Illes Balears): fotocòpia del Carnet Jove.
-       Amb Carnet +26 (Govern de les Illes Balears): fotocòpia del Carnet +26.
-       Menors de 14 anys: fotocòpia del DNI.
-       De l’EBAP: llistes de formació dels cursos de policies locals i bombers. El semestre posterior a l’acabament dels cursos a la instal·lació també es manté l’acord del descompte del 50 %.
-       Alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior d’activitats físiques  esportives, han de figurar inscrits a les llistes que ha de confeccionar l’IES CTEIB.
-       Esportistes d’alt nivell i/o d’alt rendiment: certificat i/o autorització de la Direcció General d’Esports i Joventut.

 

Els esportistes federats d’atletisme de les Illes Balears obtindran un abonament especial si presenten la fitxa acreditativa amb la fotografia corresponent, que permet exclusivament l’accés a la pista d’atletisme.

 

 

** Per la tramitació de qualsevol abonament s'ha d'aportar còpia del DNI. En cas que pugui gaudir d'altres descomptes acreditar-ho amb la presentació dels justificants oportuns.