Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ PEL 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL curs 2020-2021

(EI i CEI de la Xarxa Educativa Complementària)


 

 *Per qualsevol aclariment sobre el procés, podeu contactar amb el centre on volgueu sol·licitar plaça en primera opció o amb els seus titulars per rebre assessorament


 

CALENDARI DEFINITIU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ:

 

 


 

 

CONSULTA DE LLISTES PROVISIONALS I RECLAMACIONS (a partir del 18 de juny)

Mitjançant aquesta consulta podreu veure la puntuació i els centres que heu sol·licitat. Si la puntuació no fos correcta teniu 3 dies hàbils per posar una reclamació en el centre de 1a opció (del 19 al 23 de juny). El dia que surtin les llistes definitives es publicarà quin centre us ha estat adjudicat.

En el cas que hagiu fet un tràmit Autenticat, heu de fer la reclamacions de manera telemàtica a través del mateix enllaç.

En el cas que hàgiu fet un tràmit amb DNI o NIE, o una sol·licitud amb passaport, heu de contactar amb el centre per fer la reclamació presencialment i mitjançant cita prèvia.

 

RECLAMACIONS (del 18 al 23 de juny)


 

SORTEIG DE LES LLETRES DE DESEMPAT (15/6/2020)

El resultat del sorteig de les lletres de desempat pel procés d'admissió d'EI, EP,ESO, EE, 03 ha estat XV

 TRÀMIT TELEMÀTIC:

A partir del 14 de maig i fins el 5 de juny:

-Si disposau d'usuari GestIB o CAIB o estau registrats a Cl@ve, podeu accedir a la sol·licitud a través dels enllaços:

Sol·licitud de plaça escolar (català)

Solicitud de plaza escolar (castellano)

 

-Si no disposau de cap sistema d'autenticació (gestib o cl@ve), podeu accedir al tràmit amb el vostre DNI o NIE a través dels enllaços (en aquest cas és necessari demanar cita prèvia al centre per signar la sol·licitud):

Sol·licitud de plaça escolar (català)

Solicitud de plaza escolar (castellano)

*En qualsevol dels dos casos, comprovau si heu d'aportar alguna documentació al centre. En aquest cas heu de demanar cita prèvia al centre per lliurar-la.

 


NOTA DE PREMSA de 5 de maig de 2020:

Informació sobre els tràmits i els calendaris dels diferents processos d'escolarització


 

CENTRES PARTICIPANTS (actualitzat 8/5/2020):

Al procès d'Escolarització, hi participen totes les escoles públques de 1r cicle, a més dels centres d'educació infantil privats que es detallen al llistat següent.

Llistat de centres de la Xarxa Complementària que participen al procés d'escolarització amb el mateix calendari que els centres de la xarxa d'escoletes públiques:

ILLA Municipi Centre Codi centre Tf. m@il
EIVISSA Eivissa CEI BABYLAND IBIZA 07015562 659378670 babylandibiza@gmail.com
EIVISSA Eivissa CEI CORRILLOS 07015239 971399303 corrillos@hotmail.es
EIVISSA Eivissa CEI El TRENET BLAU 07014818 971306755 ceieltrenetblau@gmail.com
EIVISSA Sant Antoni CEI PETITS 07014673 971344123 escoletepetits@hotmail.com
EIVISSA Sant Josep de sa Talaia CEI MAFALDA 07013701 971307183 info@cepmafalda.es ceipmafalda@gmail.com
EIVISSA Sta Eulària CEI BLANCANIEVES 07014326 971330521 escoletablancanieves@hotmail.com
MENORCA Ciutadella CEI XIPELL 07008570 971381808 ceixipell@gmail.com
MALLORCA Artà CC SANT SALVADOR 07000315 971836269 direccio@santsalvador.net
MALLORCA Felanitx CC SANT ALFONS 07001058 971582223 lledoner@lledoner.com
MALLORCA Inca CEI BLAUCEL 07015173 871714432 escoletablaucel@gmail.com
MALLORCA Llucmajor CEI LA CUNA 07008090 971660574 nsgracia@planalfa.es
MALLORCA Marratxí CEI LA VALL 07013711 971603709 656483043 escoletalavall@escoletalavall.com
MALLORCA Marratxí CEI PETITS FERRERETS 07014119 648775622 petitsferrerets03@gmail.com
MALLORCA Palma CEI ANGELETS DE LLUM 07015513 971202523 ceiangeletsdellum@gmail.com
MALLORCA Palma CEI BABERITOS (Coll d'en Rabassa) 07014648 971490265 infocei@escoletababeritos.es
MALLORCA Palma CEI DUES LLUNES, ESCOLA D'INFANTS 07015227 971455927 escoletaduesllunes@gmail.com
MALLORCA Palma CEI ESCOLA NOVA 07014739 971293373 escoletanova@hotmail.com
MALLORCA Palma CEI GIANNI RODARI 07014740 971299086 egrodari@gmail.com
MALLORCA Palma CEI HOBBITON 07014004 971909988 644755016 hobbit@hobbiton.es
MALLORCA Palma CEI KOALA POLÍGON 07014867 971904057 608536730 contacto@escoletakoala.es
MALLORCA Palma CEI LLUNA DE PAPER 07014946 971470849 ceipopeye@ceipopeye.es
MALLORCA Palma CEI MAMÁ OSA 07013012

971733837 664323164

info@mamaosa.es
MALLORCA Palma CEI MON PETITÓ 07014545 871962067 escoletamonpetito@hotmail.com
MALLORCA Palma CEI POPEYE 07002609 971473539 ceipopeye@ceipopeye.es
MALLORCA Palma CEI RIN TIN TIN 07013723 971750289 escoletarintintin@hotmail.com
MALLORCA Palma CEI ROPIT 07014697 971204666 659890945 escoletaropit@gmail.com
MALLORCA Palma CEI SA CAPÇANETA 07014752 629327174 xiscaestrany59@gmail.com
MALLORCA Palma CEI S'ESTEL 07014341 971722872 699564456 escoletaestel@gmail.com
MALLORCA Petra CEI POPORIOL 07013449 971561910 poporiol@hotmail.com
MALLORCA Sóller CEI MONDAURA 07014120 971633605 escoletamondaura@hotmail.com

 *Podeu consultar les dades dels centres a l'oferta educativa


NORMATIVA:

Pàgina Web Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil

 

Pàgina Web Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOIB núm. 77, de 9 de maig de 2020)

 

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 11 de maig de 2020 per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil

PDF Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre els processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil en el curs 2020-2021


Mesures d'atenció al públic per l'estat d'alarma del COVID-19:

A causa de la situació actual provocada pel Covid-19, des d'escolarització s'està treballant per dur a terme els tràmits d'Adscripció i Admissió per al curs 2020-21 de la manera més normalitzada possible.

Un dels punts que més ens ocupen és trobar la manera d'evitar aglomeracions i cues als centres per tal d'entregar sol·licituds. Per aquesta raó demanam a tota la població que ha de fer el tràmit d'admissió que tengui donada d'alta l'autenticació CL@AVE o bé estigui donat d'alta al GESTIB.

Per fer els tràmits d'admissió recomanam tenir:

 

- Per a les famílies que ja tenen qualque infant escolaritzat en un centre educatiu:

Usuari i contrassenya de GestIB o tenir activat el servei cl@ve.

*NOTA: La sol·licitud de compte d'usuari GestIB, s'ha de fer al centre educatiu o esta matriculat l'infant.

 

- Per a les famílies que han d'escolaritzar per primera vegada un infant:

Tenir activat el servei cl@ve (en aquest casos, no és possible obtenir l'usuari GestIB).

 

 

*NOTA: En cas que no es puguin obtenir cap d'aquest dos usuaris, es podrà fer la sol·licitud amb la combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l'usuari.

En aquest enllaç trobareu les intruccions per recuperar la contrassenya del GESTIB i  el manual de la plataforma CL@VE


 

DOCUMENTACIÓ

-En el cas, excepcional, que no s'hagi pogut formalitzar la sol·licitud telemàticament, els centres podeu disposar de la següent documentació:

Editor de Text Imprès de sol·licitud en paper (català)

Editor de Text Imprès de solicitud en papel (castellano)

-En el cas que només un dels progenitors acudeixi al centre a formalitzar la sol·licitud:

Editor de Text Declaració responsable (català).

Editor de Text Declaración responsable (castellano)