Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16

Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta)

07009 Palma

 

Telèfon 971177749 - Fax 971176949