Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Normativa.jpg

        NORMATIVA GENERAL

Estatal

LOE_2006.pdf   LOE_2006

LOMQUE_ BOE-A-2013-.pdf   LOMQUE_ BOE-A-2013

Llei Protecció Infància_ BOE-A-2015.pdf   Llei Protecció Infància i adolescència

 Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

 

Autonòmica

Decret 60_2008 pel qual s’estableixen els requisits.pdf   Decret 60/2008 pel qual s’estableixen els requisits mínims

Decret 782008 de modificació del Decret 60_2008  BOIB_100.pdf   Decret 78/2008 de modificació del Decret 60/2008

Pàgina Web  Decret 58/2019 de modificació del Decret 60/2008

Decret_131_2008_XARXA.pdf   Decret 131/2008  XARXA

PDF  Decret 16/2019 de modificació del Decret 131/2008

PDF  Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears

 

NORMATIVA ESPECÍFICA

Instruccions d’organització i funcionament dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca per al curs 2017-2018.pdf   Instruccions d’organització i funcionament dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca per al curs 2018-2019

PDF Instruccions d'organització i funcionament dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica d'Atenció Primerenca per al curs 2018-2019 amb enllaços

PDF Instruccions centres 2018-2019

Instruccions  centres  2017-2018 amb enllaços.pdf Instruccions centres 2018-2019 amb enllaços

PDF Calendari escolar 2019-2020

PDFCalendari escolar 2018-2019

PDF Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil

 

EI CAN NEBOT

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d’abril de 2019 per la qual s’aproven els preus per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de l’escola d’educació infantil de primer cicle Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia