Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Mapa escolar centres de primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys) de les Illes Balears

En el següent enllaç trobareu un recull dels diferents centres autoritzats de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears especificant la seva titularitat pública (EI) o privada (CEI) i la següent informació:

Adreça

Telèfon

Email

Nombre d'aules

Horari d'escola matinera

Hora d'entrada

Hora de sortida els que NO empren servei de menjador

Hora de sortida els que SÍ empren servei de menjador

 

https://mapsengine.google.com/map/u/1/edit?hl=es&authuser=1&mid=zHj2etZcja4M.kfqP3RFFz-tc 

En el cas que no ho pogueu veure, heu de fer servir un altre servidor