Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Entititats oficials

El Consell Escolar de les Illes Balears és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari.

Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és un òrgan de consulta i de participació en la programació general de l'ensenyament no universitari de l'illa de Mallorca.

Web del Consell Escolar de Menorca, òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca.

Web de la CAIB

Programa d'intervenció familiar, programa de prevenció i tractament de la violència intrafamiliar ascendnet, programa de medicació familiar i punt de trobada familiar.

En aquesta pàgina trobareu informació i orientació sobre l'activitat de les distintes direccions generals que formen la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc.