Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Al BOIB núm. 195 s'ha publicat l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de la construcció de les Illes Balears, en la qual s’aprova el calendari laboral per al 2013

veure BOIB

Al BOIB núm. 193 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l'empresa Perlas Orquídea, SA.

veure BOIB

Al BOIB núm. 193 s'ha publicat l'acta de sessió de la Comissió Negociadora del Conveni col•lectiu de l’empresa Tramontana, SL, en la qual s’acorda la pròrroga fins a l’any 2015, la revisió salarial i la modificació de determinats articles del conveni.

veure BOIB

Al BOIB núm. 188 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l'empresa Neonet Illes SL

veure BOIB

Al BOIB núm. 186 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l'empresa Calvià 2000, SA.

veure BOIB

Al BOIB núm. 178 s'ha publicat l’Acta de la sessió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del transport de malalts i accidentats en ambulància i d’assistència sanitària extrahospitalària de les Illes Balears, sobre retribucions per a l’any 2012

veure BOIB

Al BOIB núm. 178 s'ha publicat l’Acta de constitució de la Comissió Paritària del Conveni col•lectiu del sector del transport de malalts i accidentats en ambulància i d’assistència sanitària extrahospitalària de les Illes Balears

veure BOIB

Al BOIB núm. 179 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per a les activitats de recollida de fems, neteja viària i reg en els seus centres de treball de Maó, Alaior i Es Castell.

veure BOIB

Al BOIB núm. 179 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l'empresa Comercial Citroen, SA

veure BOIB

Al BOIB núm. 177 s'ha publica el Conveni col·lectiu de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA.

veure BOIB

Al BOIB núm. 155 s'ha publicat l'acta de sessió de la Comissió Negociadora en la qual s'acorda no denunciar el conveni vigent i, en conseqüència, prorrogar-lo fins al 31 de desembre de 2013

veure BOIB

Al BOIB núm. 135 s'ha publicat l'acta de sessió de la comissió paritaria en la qual es modifica l'article 10 del Conveni Col·lectiu.

 

veure BOIB

Al BOIB núm. 135 s'ha publicat el Conveni col·lectiu de l'empresa Club de Mar Mallorca

Veure BOIB

Al BOIB núm. 133 s'ha publicat el conveni col·lectiu de l'empresa Mallorca Pearls Center, SA

veure BOIB

Al BOIB núm. 133 s'ha publicat el Pla d'igualtat de l'empresa Cobega, SA

veure BOIB

S'ha publicat al BOIB núm. 129 el Conveni col·lectiu del sector de l'hoteleria de les Illes Balears.

veure BOIB

S'ha publicat al BOIB núm. 126 l'acta de sessió de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del transport discrecional i turístic de viatgers per carretera de les Illes Balears

veure BOIB

S'ha publicat al BOIB núm. 115 el Conveni col·lectiu del sector del comerç de les Illes Balears

veure BOIB

S'ha publicat al BOIB núm. 86 el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Bunyola

veure BOIB

S'ha publicat al BOIB núm. 84 l'acta de sessió de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Cespa, SA

veure BOIB

Altres intervencions educatives (editable)