Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Model de declaració jurada Editor de Text odt (25/5/2020) Model de declaració jurada que han d'omplir els progenitors quan només un d'ells signa l'acreditació NESE o el dictament d'escolarització de 1r o 2n cicle d'EI.

Acreditació NESE Editor de Text odt (23/03/2020)

Dictamen escolarització 1r cicle EI Editor de Text odt (17/03/2020)

Dictamen escolarització 2n cicle EI Editor de Text odt (17/03/2020)

Altres intervencions educatives Editor de Text odt (17/03/2020)

Informe psicopedagògic (23/03/2020)

Sol·licitud intervenció 1r cicle Editor de Text odt (18/03/2020)

Butlleta previsió NESE Editor de Text odt (18/03/2020)