Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ

(CURS 2022-23)

(Actualitzat 24/10/2022)

24/10/2022 Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

11/10/2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de setembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 131, de 8 d'octubre)

21/9/2022

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

30/9/2022

Correcció d’errades de la Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 de setembre de 2022 de concessió d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig)

PDFLlistat provisional d’admesos i exclosos de sol·licitants usuaris de centres educatius privats sense conveni amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, corresponent a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022)

Per a més informació clicau en el requadre que correspongui a la vostra situació:

CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA:
CENTRES PRIVATS (NO XARXA COMPLEMENTÀRIA):

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es