Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ PER ALS ALUMNES DELS CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

(curs 2019-2020)

 

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020.

 

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica, a causa de l’epidèmia de la COVID-19, la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020

 

Pàgina Web Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’agost de 2020 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020

 

 

 

 

PDF Manual de gestió d'ajuts d'escolarització