Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

        

   Ajuts a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

   

(Actualitzat 23/10/2019)

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019

PDF Proposta de Resolució de concessió d'ajuts

(Actualitzat 30/5/2019)

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019

PDF BOIB núm. 72 de 30 de maig de 2019

PDF EXTRACTE

 

MODELS PER REALITZAR LA SOL·LICITUD:

PDF ANNEX 2 (sol·licitud)

PDF ANNEX 3 (declaració responsable)

 

MODEL PER EMPLENAR DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ DEL AJUTS (NO LLIURAR AMB LA SOL·LICITUD):

PDF ANNEX 4 (Model justificació concessió ajuts)