Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

        

    Ajudes a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

ajudes creació    

NOVETAT

PDF Proposta de resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa i resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2019 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears corresponent a l'any 2018.

PDFProposta de resolució de concessió d'ajuts a la xarxa d'escoletes públiques

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de setembre de 2018 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2018

PDF BOIB núm. 122 de 4 d'octubre de 2018

PDF EXTRACTE

MODELS PER REALITZAR LA SOL·LICITUD

PDF ANNEX 2 (sol·licitud)

PDF ANNEX 3 (declaració responsable)

MODEL PER EMPLENAR DESPRÉS DE LA CONCESSIÓ DEL AJUTS (NO LLIURAR AMB LA SOL·LICITUD)

PDF ANNEX 4 (Model justificació concessió ajuts)