Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

        

    Ajudes a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

ajudes creació    

NOVETAT

Proposta de resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies per l’any 2017

PDF  Annex 3

 

Convocatòria des ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d'educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per al enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l'any 2017

Convocatòria

BOIB_ núm113_de_14_setembre_2017_Resolució.pdf   BOIB núm113, de 14 setembre de 2017

Resolució del conseller d'educació i Universitat de 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d'educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l'any 2017

ANNEX 1: SOL.LICITUD

ANNEX_1_Resolució_Ajuts_2017.docx ANNEX_1_Resolució_Ajuts_2017.docx

ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX_2_Resolució_Ajuts__2017.docx ANNEX_2_Resolució_Ajuts__2017.docx

CONCESSIÓ AJUTS CURS 2015/16

Proposta de resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies pel curs 2015/16

Annex_I_II_BOIB.pdf  Annex_I_II_BOIB.pdf

BOIB_Resolució_FI_cat_.pdf  BOIB_Resolució_FI_cat_.pdf