Torna

Portal Informatiu

 

D'acord amb la política de publicitat activa del Govern de les Illes Balears,  clicant l'enllaç següent podeu trobar  informació sobre les despeses dels càrrecs públics en la seva activitat diària així com els obsequis rebuts per els alts càrrecs de la Conselleria.

Informació sobre atencions protocolàries , obsequis, despeses de transport , manutenció i viatges

Relació de llocs de feina (RLT) de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel