Torna

Portal Informatiu

Renda Social Garantida

rendasocial_.png

Per accedir a la informació sobre diverses qüestions relatives a la Renda Social Garantida, així com, si s'escau, a les característiques del procediment de sol·licitud i a la seva normativa reguladora, clicau als enllaços següents:

Renda Social Garantida - informació d'interés

Renda Social Garantida - procediment de sol·licitud i normativa