Torna

Portal Informatiu

Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA)

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) és un òrgan que vetla per la defensa i la promoció dels drets del menor que es trobi dins el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sota la consideració de que la salvaguarda dels drets de les persones menors d'edat i la sensibilització de la població davant situacions d'indefensió del menor exigeixen un òrgan específic i autònom en el marc de l'organigrama administratiu.

 

Per accedir a la pàgina web de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, pitjau l'enllaç de la imatge següent:

web oddm.jpg