Torna

Portal Informatiu

Atenció telefònica - Centraleta

lienzo88 cssc Centraleta telefònica cat 971177200.jpg

El canal de comunicació amb les extensions del personal de les diverses unitats que integren la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació és la centraleta telefònica, atesa al telèfon indicat més amunt.