Torna

Portal Informatiu

portal 7.jpg

Benvinguda

Us donam la benvinguda a les pàgines web del Portal Informatiu de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, la funció prioritària del qual es la de posar a l’abast de la ciutadania i entitats en general les actuacions relacionades amb l'exercici de les nostres competències, particularment en relació amb l’atenció i suport a les persones dependents, a les persones amb discapacitat, a les persones de la tercera edat, a les persones immigrants, a les persones menors, a les famílies  i a altres col·lectius en situació de risc, així com les ajudes, prestacions i serveis establerts amb aquesta finalitat, dins el marc normatiu regulat a la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Aquestes pàgines s'estructuren a l'entorn de la ciutadania, els professionals i  les Entitats implicades i compromeses en els diferents àmbits de la nostra actuació, compartint la informació relativa a la Conselleria, en especial la relacionada amb el model balear de la gestió dels serveis socials, apropant a la ciutadania en general tota aquella informació que, relacionada amb l'exercici de les nostres funcions, li pugui ser d’utilitat, amb l'esperit de contribuir així a la millora de les condicions de vida del conjunt de la població, facilitar l’exercici dels seus drets  i contribuir, en suma, al benestar i a la cohesió social.