Torna

Portal Informatiu

Oficina06.jpg

Oficines d'atenció ciutadana integrades en la Direcció General de Dependència, on podreu rebre atenció pesonalitzada seguint les instruccions indicades en cada cas:

Així mateix i tan sols als efectes generals de presentació d'escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a qualsevol departament de la CAIB, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'administració local, es  pot utilitzar qualsevol de les oficines integrades en la xarxa d'oficines de registre de la CAIB