Torna

Plans i programes

Conselleria de Presidència

10/12/2018 Pla 2019 de Publicitat institucional del Govern de les Illes Balears
02/08/2018 Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears _Cap a la Igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)_ 2017-2019
03/12/2015 Pla estratègic d'Igualtat Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020 (Institut Balear de la Dona)