Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

28/09/2018

Programa de millora de la competitivitat i la productivitat per a l’any 2018

Direcció General de Política Industrial

Estimular la generació de valor per les empreses de les Illes Balears, aconseguir una dimensió competitiva idònia d’aquestes, millorar-ne la posició en els mercats i posar a la seva

disposició les infraestructures físiques o tecnològiques que necessitin.