Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

09/05/2019

Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 – BOIB núm. 41 de 30 de març)

Institut d’Estadística de les Illes Balears

Donar a conèixer les operacions estadístiques que s’han de dur a terme durant l’exercici 2019 en desplegament del Pla d’Estadística 2018-2021