Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

04/10/2018

Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.

Direcció General de Recursos Hídrics

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, d’acord amb el RD 903/2010, es divideix en les tres següents fases:

 

Fase I: Avaluació Preliminar del Risc d'Inundació (EPRI) i identificació de les Àrees de Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSIs)

Fase II: Mapes de perillositat i mapes de risc d'inundació

Fase III: Planes de Gestió del Risc d'Inundació

 

El document consisteix en una memòria amb deu capítols i quatre annexos amb els següents títols: Annex I: Caracterització de les àrees de risc potencial significatiu d'inundació (ARPSIs). Annex II: Descripció del programa de mesures. Annex III: Resum dels processos d'informació pública i consulta i els seus resultats. Annex IV: Llistat d'autoritats competents

Enlaces de interes: