Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

22/08/2018

I Pla Estratègic de l'EBAP 2015-2019

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Instrument que determina, desenvolupa i avalua les línies estratègiques i les activitats que permeten executar l’acció formativa dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma, així com la inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat en les administracions del nostre àmbit territorial, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania

Enlaces de interes: